Dom Seniora Ambrozja Dom Seniora Ambrozja

Dom spokojnej starości Ambrozja – Gdańska Osowa – zapraszamy

Ambrozja to kameralny dom opieki stworzony z myślą o seniorach. Staramy się świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zapewniamy całodobową opiekę nad osobami starszymi, w tym medyczno–rehabilitacyjną. Dbamy o jak najlepszą kondycję fizyczną i psychiczną, a także dobre samopoczucie i bezpieczeństwo podopiecznych. Nasi pracownicy to wykwalifikowani i oddani swojej pracy specjaliści. Dzięki nim nasz dom spokojnej starości Ambrozja w Gdańsku jest przepełniony rodzinnym ciepłem i przyjazną atmosferą.

Obiekt w pełni dostosowany jest do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, zgodnie z wymaganymi standardami. Umiejscowiony jest w Gdańskiej dzielnicy Osowa w województwie pomorskim.

Dom jest tam, gdzie czujesz się jak w domu.

Truman Capote – Śniadanie u Tiffany’ego

equipment 3242870 1280

Opieka i leczenie

Na miejscu zapewniamy swoim miesz­kań­com codzienną opiekę pie­lę­gniar­ską i reha­bi­li­ta­cyjną spra­wowaną przez per­so­nel medyczny. Opiekę nad pacjentami spra­wuje lekarz rodzinny. Istnieje rów­nież moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z kon­sul­ta­cji innych spe­cja­li­stów, po uprzed­nim zgło­sze­niu przez pacjenta takiej potrzeby. Dbamy o naszych seniorów kompleksowo. Wykonujemy wszelkie potrzebne badania, codziennie mierzymy ciśnienie i sprawdzamy ogólny stan zdrowia. Wszystko po to, aby w razie wystąpienia takiej konieczności, szybko wykryć jakiekolwiek nieprawidłowości i zastosować odpowiednie leczenie. W podeszłym wieku ważna jest przede wszystkim profilaktyka i to, aby dbać o osoby starsze na co dzień. Dzięki temu można uniknąć poważnych chorób i powikłań, po których seniorzy często nie wracają już do pełnej sprawności.

Rehabilitacja w domu seniora

Rehabilitacja prowadzona jest pod okiem doświadczonego terapeuty. Ćwiczenia dostosowane są do potrzeb i stanu zdrowia pensjonariuszy. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym oraz grupowym.

Każda, nawet najmniejsza choroba w przypadku seniora to ogromne obciążenie dla organizmu. Często po jej przebyciu osobą starszą wymaga regularnych ćwiczeń, aby wrócić do pełnej sprawności. W naszym domu starców seniorzy mogą skorzystać z indywidualnie dobranych ćwiczeń i pomocy rehabilitanta. Część z nich stanowią zajęcia w grupie, inne zaś są przeznaczone wyłącznie dla danej osoby. W ten sposób seniorzy szybko odzyskują siły i mogą samodzielnie wykonywać codzienne czynności.